В середу, 15 листопада 2017 року, на базі Куснищанської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся районний семінар для вчителів історії  та правознавства.

Педагоги відвідали урок всесвітньої історії в 11 класі на тему "США. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Д.Кеннеді, Л.Джонсона, Р.Ніксона", який провів вчитель Куснищанської ЗОШ І-ІІІ ст. Хоміч Вячеслав Володимирович.

Директор школи Гуменчук Галина Володимирівна ознайомила гостей з роботою педколективу по втіленню в життя нового закону "Про освіту".  Для учасників семінару було організовано екскурсію в шкільний музей та бібліотеку.

Під час засідання круглого столу з інформацією про використання сучасних методик викладання історії в школі ознайомила присутніх методист РМК  Трач Валентина Петрівна. Обговорювались питання проведення Всеукраїнського тижня права участі в експедиції "Моя Батьківщина - Україна", конкурсі екскурсоводів "Край в якому я живу", підготовка до районних олімпіад і турнірів, участь в літературній конференції "Любомль і Любомльщина".

Досвідом роботи та своїми думками щодо відвіданих заходів поділились :

Плешечник В.Г – вчитель історії Хворостівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст."

Пилипчук В.О.  – вчитель історії Радехівської ЗОШ І-ІІ ст.

Богдан М.М. – вчитель історії Згоранської ЗОШ І-ІІІ ст.

Котович Н.О. – вчитель історії Любомльського НВК " ЗОШ І-ІІІ ст. – районна гімназія"

Посельська Н.Л. – вчитель історії Любомльської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

Детальніше: Семінар для вчителів суспільних дисциплін

План роботи школи становлення молодого вчителя

 

Заходи

Виконавець

Термін

1.

Знайомство з молодими фахівцями.

Час спілкування «Розповідь про себе».

Анкетування.

Планування роботи вчителя, класного керівника. Робота з навчальними програмами, і пояснювальними записками до них, шкільною документацією.

 

Наставники, ЗДНВР

Серпень

2.

Методика вивчення навчальних досягнень учнів. Вимоги до перевірки учнівських зошитів.

Відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним аналізом.

 

ЗДНВР

Вересень

3.

Ведення тематичного обліку знань учнів. Вимоги до сучасного уроку. Планування і методика підготовки сучасного уроку.

Відвідування уроків досвідчених учителів. Формування навичок самоаналізу уроку

Наставники

Жовтень

4.

Створення належного психологічного клімату в учнівському колективі.

Здійснення індивідуального і диференційованого підходу на уроці.

Проведення самоаналізу уроку, виховного заходу (практичне завдання)

ЗДНВР, наставники

Листопад

5.

Як провести класні батьківські збори.

Організація індивідуальної роботи з батьками.

Відвідування батьківських зборів досвідчених класних керівників.

ЗДВР

Грудень

6

Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму на уроці.

Основні вимоги до формування загально- навчальних умінь та навичок учнів.

Відвідування та аналіз уроків молодих учителів.

ЗДНВР, наставники

Січень

7

Методика організації самостійної роботи учнів.

Відвідування і аналіз уроків досвідчених учителів.

Наставники

Лютий

8

Методика організації позакласної роботи з учнями.

Відвідування і аналіз позакласного заходу.

Наставники

Березень

9

 Методика стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Організація індивідуальної роботи з учнями, які засвоюють навчальний матеріал на початковому рівні.

Відвідування індивідуальних консультацій досвідчених учителів.

ЗДНВР

Квітень

10

 Методика проведення консультацій, державної підсумкової атестації учнів.

Організація літнього відпочинку школярів, методика проведення навчальних екскурсій, навчальної практики.

ЗДНВР

Травень

 

План роботи молодого вчителя другого року навчання

 

Заходи

Виконавець

Термін

1.

Шкільний урок: «Як навчити кожного»:

організація учнівської діяльності як засіб формування духовного світу дитини;

технологія педагогічного процесу;

 можливі шляхи забезпечення навчального процесу (практичне заняття)

Наставники

Вересень

2.

Психолого-педагогічний аспект навчання, стиль спілкування з позиції " вчитель - учень" і " учень -вчитель":

гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу;

науково-практичні методи, які формують пізнавальні інтереси учнів з урахуванням їх психічних особливостей;

форма вивчення динаміки розвитку особистостей учнів (практичне заняття)

ЗДНВР

Жовтень

3.

Організація навчальної діяльності школярів:

характер навчальних завдань (проблемний, дослідницький, репродуктивний, за зразком);

співвідношення мовленнєвої активності школярів і вчителя в процесі навчального заняття;

 залучення учнів до коментування і оцінки відповідей однокласників (практичне заняття).

Наставники

Листопад

4.

Методики, технології навчання:

традиційні методики викладання;

власні оригінальні методичні прийоми;

методика проведення різних видів уроку (практичне заняття).

Наставники

Грудень

5.

Відбір і реалізація змісту навчання:

відповідність змісту навчального заняття поставленим цілям і завданням;

науковість, доступність, наочність, гуманістична спрямованість, новизна, достатня і змістовна цілеспрямованість об'єму навчального матеріалу;

проведення уроку з урахуванням основних дидактичних принципів (практичне заняття)

Наставники

Січень

6.

Інноваційні процеси у навчанні:

основні поняття педагогічної інновації;

структура інноваційного процесу;

технологія розробки і освоєння нововведень;

проведення уроку з урахуванням педагогічних інновацій (практичне заняття)

ЗДНВР

Лютий

7.

Психолого-педагогічні вимоги до перевірки і оцінки навчальних досягнень:

організація контролю за процесом засвоєння знань;

опитування, як форма обліку успішності;

функції оцінки, групові та індивідуальні оцінки;

 види самооцінок і взаємооцінок;

відвідування уроків, аналіз організації контролю за процесом засвоєння знань (практичне заняття).

ЗДНВР, психолог

Березень

8.

Педагогіка співробітництва - реальний шлях ствердження гуманізму і демократії у шкільному житті:

основний зміст педагогічного співробітництва;

навчання без примусу на основі використання новаторських методів навчання;

залучення до спільної творчої праці вчителів і учнів;

створення єдиного колективу батьків, учнів, учителів, які творчо осмислюють шкільне життя;

організація творчого самоуправління дорослих і дітей ( практичне заняття).

Наставники

Квітень

9.

Вивчення професійної готовності вчителів до творчої роботи:

вивчення психологом професійної готовності до творчої діяльності слухачів школи молодого вчителя:

порівняльний аналіз отриманих результатів із самооцінкою молодих учителів;

 проведення відкритих уроків з їх наступним самоаналізом слухачами школи молодого вчителя (практичне заняття).

ЗДНВР, психолог, наставники

Травень

План роботи молодого вчителя третього року навчання

 

Заходи

Виконавець

Термін

1.

Планування роботи вчителя, класного керівника.

Робота з навчальними програмами, пояснювальними записками до них, шкільною документацією.

Вимоги до перевірки учнівських зошитів.

Практикум: вивчення навчальних програм, тематичних планів складених досвідченими вчителями та розробка власних документів і проектів.

Наставники ЗДНВР

Вересень

2.

Психолого-педагогічні аспекти організації уроку:

вимоги до структури уроку;

вимоги до змісту уроку і процесу навчання;

вимоги до техніки проведення уроку;

причині невдалого уроку;

правила, які забезпечують успішність уроку.

Відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним аналізом.

ЗДНВР

Жовтень

3.

Професійна майстерність педагога на уроці:

володіння змістом і дидактичною його організацією;

організація та здійснення навчальної діяльності педагога;

організація навчальної діяльності школярів;

педагогічне стимулювання та мотивація навчальної діяльності учнів;

структурно-композиційна побудова уроку.

Відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним аналізом (практикум — вивчення педагогічної практики на підставі відвіданих уроків, поурочних планів, розгорнутих конспектів уроків.

Мета: виявити гідність, найкращі форми та прийоми, можливі конструктивні та корисні зміни).

ЗДНВР, наставники

Листопад

4.

Урок як умова розвитку пізнавальних процесів в учнів:

 сприйняття;

 увага;

 пам'ять;

 мислення

Відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним аналізом (практикум).

Наставники ЗДНВР

Грудень

5.

Психологічні причини неуспішності учнів на уроках:

несформованість прийомів навчальної діяльності;

низький рівень довільності;

низький рівень обсягу уваги;

слабка концентрація та стійкість уваги;

низький рівень переключення уваги;

несформованість відношення до себе як школяра;

відсутність мотивації навчання;

занижена самооцінка;

помилки сімейного виховання;

Особливості розвитку Я-концепції.

Практикум. Вивчення продуктів навчальної діяльності: щоденників, класних журналів, зошитів, контрольних і лабораторних робіт.

ЗДНВР

Січень

6.

Особливості мовлення вчителя та учнів на уроці.

Емоційні стани вчителя і учнів на уроці.

Відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним аналізом (практикум).

ЗДНВР, психолог

Лютий

7.

Проблема дисципліни на уроці:

критерії, які є необхідною умовою того, щоб у вчителя загалом не було проблеми дисципліни на уроці;

причини недисциплінованої поведінки учнів на уроці.

Відвідування уроків, аналіз організації контролю за процесом засвоєння знань (практичне заняття).

ЗДНВР

Березень

8.

Домашнє завдання на уроці:

функції домашнього завдання;

види домашнього завдання;

форми контролю за виконанням домашнього завдання.

Відвідування уроків, аналіз організації контролю за процесом засвоєння знань (практичне заняття).

Наставники

Квітень

9.

Вивчення професійної готовності вчителів до творчої роботи:

вивчення психологом професійної готовності до творчої діяльності слухачів школи молодого вчителя;

 порівняльний аналіз отриманих результатів із самооцінкою молодих учителів;

проведення відкритих уроків з їх наступним самоаналізом слухачами школи молодого вчителя (практичнее завдання)

ЗДНВР, психолог, наставники

Травень

 

Вітаємо переможців конкурсу Т.Г.Шевченка обласного етапу!

- Дитина Микола Васильович (учень 5 класу, Крушинецької ЗОШ І-ІІ ст.) за зайняте 2-е місце;

- Лобко Юлія Олександрівна (учениця 6 класу, Любомльської ЗОШ І-ІІІ ст.) за зайняте 3-є місце;

-Патієвич Іванна Віталіївна (учениця 9 класу, районної гімназії) за зайняте 3-є місце.

Це хороший початок! Так тримати! Успіхів у конкурсах, олімпіадах та турнірах у 2017-2018 н.р.!

 

9 листопада 2017 року  на базі Гущанського НВК  відбувся районний семінар-практикум учителів музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти району. Показове заняття «Музична казка»  підготувала та провела  вчитель музичного мистецтва Зінчук Ірина Валеріївна.

Метою проведення семінару було:

- обґрунтування вагомості художньо – естетичного виховання  та багатства засобів музичного мистецтва у здійсненні виховання, формування багатого духовного світу школярів; 

- актуалізація деяких теоретичних аспектів здійснення художньо - естетичного виховання засобами музичного мистецтва на уроках та в позакласній роботі.

 Під керівництвом методиста РМК Сухої Н.Ф. було опрацьовано інструктивно-методичні документи з питань викладання музичного мистецтва, що на часі. Виходячи із вищесказаного вчителям необхідно на певних етапах своєї роботи оновлювати та удосконалювати форму проведення уроків, доповнюючи їх інноваційними технологіями.

Детальніше: Районний семінар-практикум вчителів музичного мистецтва

08 листопада 2017 року на базі Любомльської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 було проведено засідання "Школа молодого вчителя".

Основним завданням "Школи молодого вчителя" є створення умов для безперервного вдосконалення  фахової освіти і кваліфікації  молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання .

Керівник школи молодого педагога, вчитель 2-Б класу Гнатів Людмила Панасівна, на високому методичному рівні провела урок з образотворчого мистецтва, де використала новітні технології, ознайомила з елементарними поняттями про скульптуру як вид образотворчого мистецтва, досягла триєдиної мети. В обговорення уроку взяли участь молоді спеціалісти:

Шлапа О.С. - Куснищанська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Пилипчук М.Р. - Радехівська ЗОШ І-ІІ ст.;

Семенчук Л.О. - районна гімназія ;

Литвинюк Т.А. - Городненська ЗОШ І ст.

Методист РМК Вознюк Л.І. надала консультацію молодим спеціалістам:

- як подолати страх перед уроком;

- методичні вимоги до побудови і проведення сучасного уроку

- струтура і проведення інтерактивного уроку.

 

На уроці:

 

 

Дочірні категорії

© 2018 Відділ освіти Любомльської РДА